Danas je zvanično formiran VOLONTERSKI TIM SIG Zenica za pružanje pomoči našim sugrađanima starijim od 65 godina.

Na osnovu novih Naredbi Kriznog štaba ZDK i F BiH i stalnog povečanja broja oboljelih od virusa Covid -19 koje se prije svega odnose na kretanje starijih od 65 godina kao najrizičnije starosne grupe i mladih do 18 godina kao mogućih prenosioca virusa, UO SIG Zenica i mladi volonteri Saveza odlučili su se za formiranje volonterskog tima.

Volonterski TIM SIG Zenica od danas broji 11 članova planinki i izviđača uzrasta od 18 do 30 godina.

Članovi volonterskog tima su Dora Abramušič, Ajla Đidić, Hana Halać, Amila Husić, Jasmina  Eminić, Nedžad Eminić, Belma Karić, Matej Trezner, Rijad Aličehajić, Hamza Isaković, Malik Bajramović, Nikola Vukojević i Orhan Grbešić-vođa tima

Timu se mogu u narednim danima pridružiti i novi  punoljetni volonteri Saveza.

Volonterski TIM SIG Zenica na osnovu Naredbi Kriznog štaba Grada Zenica od sutra će djelovati prema uputama i instrukcijama Crvenog križa Grada Zenica

Pratit ćemo dalje Naredbe Kriznih štabova i prilagođaviti rad volonterskog tima prema potrebama lokalne zajednice.

Molim sve naše članove da se drže svih uputa Svjetske zdravstvene organizacija i poštuju Naredbe Kriznog štaba, kako ne bi zarazili sebe i svoje najmilije, pogotovo  nene, bake, dede i bolesne. 

#sigze #ostaniukuci
Izviđački pozdrav