Peti dan protekao je u duhu signalizacije. Instruktorica Leona Lučić odradila je teorijski dio
Ko“Putem izazova“ u jutarnjim satima, nakon čega su i sami učesnici izradili svoje signalne zastavice od materijala koje su našli u kampu.

U popodnevnim satima održan je praktičan dio sa polaznicima „IKŠ-a“ i „Puta izazova“ u okviru kojeg su se pripremali za takmičenje koje je uslijedilo na KZP-u.

IKŠ je u prijepodnevnim satima odslušao je svoje prvo predavanje iz oblasti izletništva sa instruktorom Edom Husićem. Ovim predavanjem obuhvaćene su: vrste izleta, priprema izleta, planiranje izleta, oprema i pakovanje opreme za izlet.

Na KZP-u je održano noćno takmičenje iz signalizacije koristeći fluorescentne svjetleće štapiće.

Z-D-R-A-V-O!