Savez izviđača grada Zenica danas je, na suncem okupanim Smetovima,  održao prvu u nizu aktivnosti u okviru projekta „Ekološka kultura kroz vršnjačku edukaciju“ koji finansira Ministarstvo za okoliš ZDK. Današnja radionica okupila je 65 članova Saveza izviđača i to 53 člana uzrasta od 8 do 16 godina i 12 lidera i instruktora. Teme  radionica su bile „Potraga za snijegom“, u okviru koje su učesnici diskutovali o globalnom zagrijavanju planete Zemlje, dok je druga tema bila „Tragovi u snijegu“. Pored edukativnog dijela, u drugoj radionici članovi su i prošetali u potrazi za tragovima divljih životinja koje obitavaju u blizini Izviđačkog doma na Smetovima.