Seminar „Priroda kao lijek“ koji se održava na Smetovima u vremenskom razdoblju od 25.4.2016. – 29.4.2016. Projekat je finansiran iz budžeta Ministarstva za prostorno uređenje, promet, komunikaciju i zaštitu okoliša. Predavači na Seminaru su Zekerijah Avdić, Denis Samardžić, Lejla Sarajlić, Amir Ibrahimagić i Nerdžis Čaplja.  Polaznici Seminara su grupa Izviđača koja prolaze metodiku plana i programa SIGZ-a.

Prvi dan polaznici Seminara su prošli kroz teoriji o hijerarhiji SIGZ-a i organizacionim i radnim jedinicama, naveli su probleme i dileme sa kojima se susreću u svome radu, igrali su igre vezane uz poticanje timskog rada i počeli su raditi na temi Plana i programa SIGZ-a.

U toku narednih dana će učiti kako razraditi aktivnosti iz plana i programa SIGZ-a, potom o metodici rada sa djecom i mladima, komunikacijskim vještinama (vještine verbalne i neverbalne komunikacije), Izviđački imidž i prezentaciju odlaska na Miting u Turskoj. Također će biti organizovana i prezentacija međunarodne suradnje koju će držati Lana Husagić, načelnica za međunarodnu suradnju SIuBiH-a, Haris Baručija i Dino Švraka.

Pored svih navedenih aktivnosti, učesnici će imati zadatak pripremati sami doručke čime se potiče njihova samostalnost i organizovanost. A osim svega navedenog, učesnici će proći i kroz niz različitih kulturno-zabavnih aktivnosti koje će potpomoći njihovu vršnjačku suradnju, angažovanost, zajedničko djelovanje te kroz sve navedene aktivnosti će imati priliku usvojiti nova znanja i vještine, kao i potpomoći rad same organizacije.