Danas, 05. februara u prostorijama Saveza izviđača grada Zenica održan je seminar koji je imao za cilj da dodatno motiviše vodnike za rad u jedinicama kao i da se isplaniram plan i program sastanaka za period februar/mart upravo onako kako vodnici žele da rade sa svojim jedinicama.

21 vodnik/lider uz pomoć 8 odraslih instruktora zajednički su radili na planiranju i pripremi vodnih/jatnih sastanaka i tako pokazali dobru komunikaciju između mlađih i starijih ali i pokazali da bez obostrane podrške ne bi sve perfektno funkcionisalo.

Lideri kao i predavači su na ovoj aktivnosti ostvarili ukupno 102 volonterska sata.

Na kraju vam postavljamo i agendu današnjeg seminara.

AGENDA SEMINARA

1. Motivacijski razgovor
2. Analiza
a) analiza kadrova
b) podjela u grupe po kategorijama
3. Plan i program
a) Plan SIGZ-a i izviđački program za februar i mart
b) Priprema jatnih i vodnih sastanaka
4. Kako izraditi uputstvo za aktivnost sa tehničkim dodatkom
5. Rad po grupama
6. Analiza urađenog