Savez izviđača grada Zenice bio je gost na festivalu Osnovne muzičke škole Zenica pod nazivom “Kad muzika svira”

Na ovom festivalu učestvovali smo a ujedno i predstavili himnu našeg ovogodišnjek projekta koji finansira Ambasada SAD “Glasnici budućnosti”.

Čestitamo dragim prijateljima iz Osnovne muzičke škole na obljiežavanju ovog jubileja, a posebno našim stalnim saradnicima u festivalima izviđačke pjesme Jadranki Tepić i Alenu Ruviću (DJ Ruvex)