Sunce je obasjalo naš kamp i donijelo nam divan ljetni dan. Nakon jutarnjeg zbora i doručka mlađi izviđači i planinke su izrađivali zmajeve i Robert Baden-Powell šešire. Stariji izviđači i planinke su imali priliku da nauče sve o osnovama streličarstva i da se okušaju u korIštenju luka i strijele.

Veliku vrućinu koja je nastupila uspješno su prebrodili odlaskom na jezero gdje su uživali u predivnoj prirodi i hladnoj vodi Boračkog jezera.

Poslijepodnevne aktivnosti su donijele nove izazove, ovoga puta na umnom nivou. Održane su radionice ljudskih prava pod nazivom „Korak naprijed“ gdje su stariji izviđači i planinke iznosili svoja mišljenja o diskriminaciji, o tome koliko je ona zastupljena u današnjem društvu i zbog čega, te kako je prevazići.

Veče je obilježio kulturno-zabavni program pored logorske vatre sa skečevima, pjesmama i igrama koje su smislili i prezentovali učesnici kampa.

Pozdravljamo vas jednim gromoglasnim izviđačkim pozdravom,

Z D R A V O!!!