Nakon što je 5 predstavnika SiuBiH-a iz Kirara tima jučer otputovalo u Japan, jutros je BiH kontigent sastavljen od 15 učesnika sretno krenuo ka Japanu.

Podsjećanja radi, ove godine u Japanu se održava “World Scout Jamboree”/ “Svjetski Skautski Jamboree”. Jamboree je svjetska smotra izviđača koja se odrzava jedanput u 4 godine svaki put na drugom mjestu. Prvi Jamboree održan je 1920. godine u Londonu.Na ovogodišnjem 23. Jamboreeju izviđače Bosne i Hercegovine će predstavljati 20 učesnika: kontingent od 15 članova Saveza izviđača u Bosni i Hercegovini, te 5 učesnika „Kirara tima“

Ovogodišnji Svjetski skautski Jamboree održat će se u Japanu u kampu Kirara-hama Yamaguchi u periodu od 28. jula do 8. avgusta. Tema svjetskog skautskog skupa za 2015. godinu je “Duh jedinstva (“和” –WA – A Spirit of Unity)”. Mladi iz različitih sredina, kultura, religija, zemalja i kontigenata će raditi na šest bitnih tema. Teme “World Scout Jamboree” poput mirovnog programa, globalnog razvojnog sela, istraživanje prirode, raskrsnica kultura i grad znanosti će promovisati poštovanje prema drugim ljudima, naglašavajući jednaka prava i mir, gdje su svi jednaki, nezavisno o ličnim karakteristikama ili sredina iz koje dolaze. Učesnici će imati priliku da upoznaju one koji žive izvan njjhove lokalne zajednice, i steći prijatelje iz najudaljenijih dijelova svijeta.

Sretan put i lijep provod svim našim kolegama izviđačima i planinkama na
23. Svjetskom Skautskom Jamboree-ju u Japanu. Da nam se vratite živi i zdravi sa puno utisaka i novih iskustava.