Drugi dan Interentničkog izviđačkog zimskog kampa na sunčanoj Kozari započeo je jutarnjom meditacijom, higijenom , smotrom soba. Nakon  doručka smo se podijelili u dvije grupe.

Jedna grupa je učestvovala na radionici „Upoznajte svoje tijelo“ gdje su upoznati sa značajem određivanja parametara tijela :obim struka, indeks tjelesne mase, masne mase tijela,visina , težina,arterijski pritisak , koji su svim učesnicima radionice izmjereni i interpretirani su im izmjerene vrijednosti. Ukazano je takođe na značaj pravilne ishrane i redovne fizičke aktivnosti.

Druga grupa je išla na kratak izlet do Jankovića kamena,koje je poznati vidikovac, osim uzivanja u ljepotama Kozare, iskorišteno je i da se pokupi smeće koje su nesavjesni posjetioci ostavili.

Nakon izrazito obilnog  ručka i kratkog odmora , nastavljeno je sa aktivnostima u kampu u dvije grupe.

Održana je radionica „Drugačiji, pa šta“ kojoj je cilj bio da upozna učesnike sa osobama sa smetnjama u razvoju. Razgovarano je o pogrdnim terminima  koji se koriste za ovu populaciju i kako je neprilično da se isti koriste. Zatim o sportu osoba sa invaliditetom da bi se djeca upoznala sa osobama sa invaliditetom koje su postigle vrhunske rezultate koji su nepomojljiviji i za osobe tipične populacije. Drugi dio čine video prikazi o tehnologiji koja omogućava osobama sa ometenošću da budu ravnopravni članovi društva.

Druga grupa je uzela učešće na radionici „Eko kreativko“ koja je imala dva dijela edukativno predavanje o načinu prerade otpadnih materijala i mogućnostima reciklaže.Na kreativnom dijelu radionice su izrađivani predmeti za svakodnevnu upotrebu od starih kesa i pomoću pegle.

Slobodno vrijeme između radionica iskorišteno je za druženje. Nakon večere organizovano je disko veče .