Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /customers/b/b/a/sigze.org/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4859 Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /customers/b/b/a/sigze.org/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4859 Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /customers/b/b/a/sigze.org/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4859 Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /customers/b/b/a/sigze.org/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4859 Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /customers/b/b/a/sigze.org/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4859

Ernest Tomphson Seton

(14. 08. 1860. – 23. 10. 1946.) osnivač  Woodcraft Indians, i jedan od osnivača Boy Scouts of America (BSA).

Ernest Tomphson Seton je 1902. godine na svojoj farmi u New Forku u Americi okupio 42 dječaka iz susjedstva sa zadatkom da se vaspitavaju učeći život u prirodi i na principima dobrovoljnosti i samodiscipline. U tom smislu ponikla je organizacija koja je nazvana Woodcroft – snalažljivost u prirodi.

Začetnici izvidništva su Ernest Tomphson Seton, kanadski prirodnjak i naučnik i engleski general Robert Baden-Powell.

Godine 1903. u Americi se sastaju Ernest Tomphson Seton i engleski general Robert Baden-Powell, koji prihvata organizacije Woodcroft, upotpunjuje ih iskustavima o požrtvovanost i snalažljivost dečaka koji su mu pomogli u odbrani tvrđave Mafeking tokom Burskog rata 1989. godine, on je došao na ideju da formira organizaciju koja bi vaspitala decu i omladinu neformalnim metodama, uglavnom u prirodi.

Scouting_pioneers

Ernest Thompson Seton (lijevo) sa Robertom Baden-Powell (sjedi) i Dan Beard – jedan od osnivača Boy Scout of America (desno)

Robert Baden-Powell
BP ili Lord Baden-Powell

(22. 02. 1857. – o8. 01. 1941.), alieutenant-general Britanske vojske, pisac , osnivač Scout Movement i prvi Chief Scout  The Boy Scouts Association.

Polazaći od tih načela u ljeto 1907. godine na ostrvu Braunsi, na jugozapadu Engleske, organizovao je prvi skautski kamp sa 20 učesnika. Trenutak kada je u cik zore 1. avgusta, duvanjem u rog kudu govečeta, označio početak tog tabora, uzima se kao momenat nastanka Pokreta.

Sljedeće, 1908. godine, izlazi u šest nastavaka knjiga Skautizam za dječake (Scouting for Boys) koja je postala skautskim priručnikom. Nakon izdavanja knjige ta ideja počela je da se kao zaraza širi svetom. Knjiga je samo u prvoj godini prodata je u 200.000 primeraka i to je, posle Biblije, do danas druga najprevodđenija knjiga na svijetu!

Prva velika svetska aktivnost organizovana je 1920. godine – Prvi svetski skautski džembori (smotra). Bilo je to u hali Olimpija, u Londonu. Na kojoj je Robert Baden Powel postao vođa skauta svijeta.

Prva međunarodna konferencija održana je u Parizu 1922. godine. Predstavnici tadašnjeg Saveza izvidnika i planinki Kraljevine SHS, takođe su učestvovali na osnivačkoj konferenciji.

Na prostorima EX Jugoslavije izviđačka organizacija postoji od 1911 godine kada se formirane prve jedineice inspirisane tekstovima Baden-Powelove knjige “Skautizam za dječake” koju je preveo i adaptirao Dr. Miloš Popović koji je i prvi straješina izviđačke organizacije na našim krajevima.

Poslije I svjetskog rata 1921. godine izviđaštvo se raširilo po celoj teritoriji novostvorene države. 1922. godine u Parizu predstavnici izvidnika Jugoslavije učestvuju na osnivačkom sastanku Svetskog skautskog pokreta.

Nakon II svjetskog rata u Bosni i Hercegovini se formira prvi odred, a 1953. godine Izviđačke organizacije jugoslovenskih republika udružile su se u Savez izviđačkih organizacija Jugoslavije (kasnije Savez izviđača Jugoslavije).

Savez izviđača Bosne i Hercegovine obnovio je svoje članstvo u Svjetskoj organizaciji skautskog pokreta 1999. godine. Želja je Saveza izviđača biti organizacijom koja će mladom čovjeku pomoći u odabiru vlastitog puta otkrivanjem i doživljavanjem svijeta kroz život u prirodi.