Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /customers/b/b/a/sigze.org/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4859 Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /customers/b/b/a/sigze.org/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4859 Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /customers/b/b/a/sigze.org/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4859 Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /customers/b/b/a/sigze.org/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4859 Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /customers/b/b/a/sigze.org/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4859 Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /customers/b/b/a/sigze.org/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4859

Davne 1952. godine Ćazim Nožić dobiva zadatak da u tadašnjoj Gimnaziji formira izviđače. Izabrao je vrijedne i marljive učenike Gimnazije Nihaza Gradinčića – Ničeta i Antoniju Stojak da učestvuju na januarskom 15-to dnevnom seminaru za izviđačke vodnike u Pionirskoj dolini kod Sarajeva. Nakon što su s uspjehom, 27. januara 1953. godine položili prvu zvijezdu, već 20. februara osnivaju prva dva voda – “Vučjak” i “Ciklama”.

Članovi voda Vučjak:

Gradinčić (Ejub) Nihaz, vodnik • Ćepinac (Mihajla) Boris, pomoćnik vodnika • Lacković (Tomo) Vladimir, zastavničar • Rimac (Dane) Mate, blagajnik • Knežević (Mate) Zdravko, povjerenik za kzp • Hadžiosmanović (Avdo) Nihad, revizor za štampu • Čukle (Derviš) Mugdim, bolničar • Ljiljak (Branko) Aleksandar, domaćin • Kajtaz (Muhamed) Sead, član • Hadžić (Avdo) Raif, član • Pandža (Mijo) Boris, član • Omazić (Mijo) Nikola, član

Vrlo brzo formirana su još dva izviđačka voda, vod “Strijele” i vod “Vjeverice” kojeg sačinjavaju planinke, a vodnik je bila Azra Filipović.

oi-polet Ovi vodovi su bili i okosnica formiranja prvog izviđačkog odreda u Zenici, odreda “Polet”.

Prvi starješina odreda bio je Ćazim Nožić, a načelnik Nihaz Gradinčić-Niče. Sekretar odreda bila je Azra Filipović.

Na logorovanju u Strmcu sa izviđačima iz Sarajeva, 1954. godine organizuju svoje prvo samostalno logorovanje u Maoči, 1955. godine logoruju u tešanjskom Kiseljaku ispod Crnog vrha, 1956. godine u Čelincu Ulcinju, Ohridu, Bledu, Omišu …

Prva škola za izviđačke vodnike održana je na Bistričaku u zimu 1959. godine. Škola je dala svoje rezultate, pa se po povratku sa škole formiraju novi vodovi, vod “Srndać” čiji je vodnik bio Marčinković Zdravko, i vod u školi “Vladimir Nazor” čiji je vodnik bio Stević Ratomir-Keva. Bilić Zdravko formira vod u C blokovima, dok je vod planinki osnovala Krtica Zakira.

Bistričak 27.01 -03.02.1959.
S lijeva na desno – stoje: Nihaz Gradinčić-Niče, Vjeko Kostijal, Vlado Kukavica, Zdravko Bilić, Viktor Švancer, Jurić Berislav, Zdravko Marčinković • čuče: Ibrahim Bučuk, Ratomir Stević-Keva I Sirija Sarajlić

1959. godine izviđači iz Zenice po prvi put imaju svoj tabor na Boračkom jezeru. Tog ljeta takođe učestvuju na 1. smotri Saveza izviđača BiH u periodu od 25.07. do 03.08. koja je isto tako održana na Boračkom jezeru. I od tada, do danas, ostali smo vijerni zaljubljenici tog bisera prirode koji, evo, već decenijama, smatramo svojom izviđačkom kućom.

Tabor izviđača Zenice proglašen je najuređenijim na prvoj smotri SI BiH -a

Niču nove jedinice, organizacija se ubrzano širi, pa su formirani novi odredi.

29.11.1963. godine osnivan je O.I. “29. novembar”za načelnika odreda
izabran je Popović Miroslav, a za starješinu Huseinbegović Ahmet.
Od 1968. godine odred nosi naziv “Ratomir Stević-Keva” po tragično preminulom istaknutom članu odreda.

Odred “Mladost” formiran je 25.05.1965. godine.

Osnivač odreda i prvi načelnik odreda je bio Poparić Mustafa.

25.05.1971. formira se odred izviđača “Vladimir Nazor”.

Prvi načelnik odreda je Ilić Vesna.

Logičan rezultat aktivnosti prethodnih decenija, dolaze osamdesete, po mnogo čemu zlatne godine Saveza izviđača opštine Zenica. Po kvalitetu aktivnosti, brojnosti članstva, ugledu u gradu, nadišli smo i najoptimističnije snove i planove. Gotovo da nije bilo niti jednog dana da ga nismo obogatili izviđačkom prepoznatljivošću.

Odredi su se proširili osnivanjem četa u osnovnim i srednjim školama u kojima do tada nismo bili prisutni.

U kontinuitetu smo nastavili sa organizovanjem brojnih, već tradicionalnih akcija poput Marša tragom oslobodilaca Zenice, Izviđači zbor – Titovim putem, orjentacionog takmičenja za naše prijatelje sa područja cijele tadašnje Jugoslavije «Izviđačka alka», svaki odred je imao svoje takmičenje za izviđače Zenice – Polet “Vučjakov memorijal” za poletarce, Mladost “Mladost Titu”, Ratomir Stević-Keva “Kevine susrete”… Velika pažnja se posvećivala organizovanju konstantnih, kvalitetnih ciklusa takmičenja Topo-liga koji su neminovno doveli do blistavih rezultata naših ekipa na gotovo svim Izviđačkim višebojima širom Jugoslavije, na kojima smo učestvovali.