JEDAN SVIJET( ONE WORLD) će stvoriti nova prijateljstva i pored pandemije.

Veliko nam je zadovoljstvo ispred Saveza izviđača Grada Zenica podijeliti sa vama informaciju  da je Ambasada SAD-a  prepoznala naš rad u periodu prije i tokom pandemije, te da ćemo sa svojim drugarima iz Prijedora od jula mjeseca započeti jednu veliku novu priču koja počinje projektom JEDAN SVIJET ( ONE WORLD).  Nakon šest realizovanih projekata u proteklom periodu pokazali smo da izviđači mogu sve, stvoramo bolji svijet, da smo glasnici budućnosti, jednostavno prijatelji koji će napraviti JEDAN  i SAVRŠEN SVIJET.NAŠ UTICAJ  JE PREPOZNATLJIV  jer bez obzira na njihovu pojedinačnu nacionalnost, vjersku pripadnost i kulturu, izviđači dijele iste vrijednosti.

U PRILOG OVOME GOVORE SLIJEDEĆE ČINJENICE ….
7 interetničkih ljetnih kampova na Boračkom jezeru
6 interetničkih zimskih kampova organizovanih u Prijedoru
više od 35 interetničkih aktivnosti organizovanih između kampova u kontinuitetu  (manifestacije i radionica za mlade, festival izviđačke pjesme, Dan planete Zemlje,Svetski dan okoliša…)
8270 učesnika iz  više od 28 gradova i mjesta su kroz 144.270 volonterskih sati bili uključeni u naše aktivnosti.O PROJEKTU „JEDAN SVIJET ( ONE WORLD)„


Projekat „JEDAN SVIJET“  će okupiti različite zajednice i mlade kroz dva  interetnička kampa
(9-dnevni ljetni kamp i 5 – dnevni  zimski kamp) i 3 interetničke aktivnosti velikih razmjera.  Više od 120 adolescenata i mladih iz Zenice posjetiće svoje vršnjake iz Republike Srpske (Prijedor) i obrnuto. Kroz više od 21.400 volonterskih sati, oni će raditi jedni s drugima i sa drugima (uz ohrabrivanje i uključivanje manjinskih grupa). 1900 izravnih ili indirektnih učesnika iz više od 12 gradova bit će uključeno dodatno tokom realizacije projekta u velike međuetničke aktivnosti mladih.Praksa interetničkih kampova koju je pokrenula Ambasada Sjedinjenih Država dala je nove mogućnosti adolescentima i mladima  u  Bosni i Hercegovini.  Oni su dobili „ svoj prostor i vrijeme“ da rade zajedno u mešovitim grupama, koristeći metodu vršnjačkog obrazovanja, koja primjenjuje izviđačka organizacija pod sloganom „Jedan svijet – Jedno obećanje“ .  Naše iskustvo sa prethodnim kampovima pokazalo je da se stopa razmjene mladih nakon svakog kampa povećala za 2-5% u područjima koja su obuhvaćena projektom.

Projekat „JEDAN SVIJET“ je pred nas postavio i novi izazov:  privući nove grupe adolescenata i  mladih da rade na različitim poljima povezivanja, uključenje manjinskih skupina i manjih zajednica  u model vršnjačke edukacije kroz interetničke kampove.
Veliki izazov naravno za nas i predstojeće aktivnosti predstavlja stanje pandemije COVID – 19,  a Savez izviđača Grada Zenica će pratiti
preporuke kriznih štabova i epidemiološku situaciju u narednim danima.  Već predstojećeg vikenda, uz sve mjere zaštite, organizujemo akciju na dezinfekciji kampa, košenju i krečenju objekata u izviđačkom centru na Boračkom jezeru.

Do druženja na Interetničkom ljetnom kampu „JEDAN SVIJET“ koji je planiran ovog ljeta na Boračkom jezeru,

Izviđački pozdrav!