Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /customers/b/b/a/sigze.org/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4859
Metod izviđaštva / skautizma je sistem progresivnog neformalnog samoobrazovanje. Sastoji se od sedam različitih elemenata, koji zajedno predstavljaju bogato, aktivno, zabavno okruženje za obrazovanje, koje je specifičnost izviđaštva, nasuprot ostalim obrazovanim pokretima / organizacijama.
Elementi metoda izviđaštva/skautizma su:

Rad u malim grupama (vodni sistem)

Vodni sistem je osnov organizacione strukture izviđačkih jedinica, koji se sastoji od malih skupina mladih i odraslih vođa.

Rad u malim grupama, zasnovan na prirodnoj sklonosti mladih da se okupljaju u malim skupina, usmjerava uticaj koji vršnjaci imaju međusobno na kreativan i koristan način.

Vodni sistem kroz dobru komunikaciju, druženje, podršku i saradnju, aktivno uključuje svakog pojedinca u rad i vodi ga ka uviđanju sopstvene odgovornosti u okviru voda. Svaki član ima prava i dužnosti kojima doprinosi ostvarivanju zajedničkog cilja i boljem i efikasnijem radu voda, tako vod deluje kao jedinstvena celina u ostvarenju postavljenih zadataka.

Svakim vodom rukovodi vodnik uz podršku odraslih.

Učenje kroz rad

Izviđački pokret kroz aktivan, praktičan pristup, odgoju i obrazovanju koji, za razliku od teoretske nastave omogućava mladim da stiču znanja, vještine i stavove kao rezultat stvarnog ličnog iskustva koje nastaje kao posljedica slijeđenja interesa i bavljenja svakodnevnim životom.

Učenje na taj način takođe omogućava svim članovima voda da se aktivno uključe u rad voda, i preuzmu vođstvo uz pomoć svojih vršnjaka i odraslih vođa.

Lični napredak

Lični napredak je element koji omogućava svakom pojedincu da svjesno i aktivno učestvuje u svom sopstvenom napredku. Na taj način svakom pojedincu se omogućava da napreduje na svoj način i u svom tempu, stičući samopouzdanje i prepoznavajući postignuti napredak. Progresivna šema, (ciljevi su postavljeni za svaku starosnu skupinu) je glavni alat koi se koristi kao podrška ovom element izviđačkog metoda.

Podrška odraslih

Odrasli u organizacijama mladih (volonteri) imaju presudnu ulogu i zauzimaju značajno mesto. Svrha uključivanja odraslih u organizaciju je podrška sprovođenju programa.

Uloga odraslih je:

 • rukovođenje jedinicama – rukovodeća struktura
 • školovanje kadrova – organizacija i realizacija oblika školovanja
 • obavljanje tehničkih funkcija – sekretar, blagajnik, ekonom, i sl.
 • savetodavna uloga
 • razrada i preispitivanje programa, Statuta, pravilnika, sistema obuke , planiranje i realizacija aktivnosti
 • obezbeđivanje uslova za rad – resursi, odgovornosti, tehnička podrška, i sl.

Odrasli zadovoljavaju svoje potrebe kroz različite aspekte:

 • učešće na različitim aktivnostima – putovanja, smotre, tabori, izleti, i sl.
 • sistematska dalja obuka
 • učešće u međunarodnim aktivnostima.

Volonteri-odrasli u organizaciji svoj rad zasnivaju na dobrovoljnoj osnovi.

Izviđački zakoni i zavjet

Izviđački zakoni su životni kodeks – za svakog pojedinog izviđača i za članove družine zajedno – zasnovani na principima izviđačkog pokreta. Kroz praktično iskustvo životnog kodeksa primijenjenog na svakodnevni život, izviđački zakoni osiguravaju mladima konkretan (ne apstraktan) i praktičan način razumijevanja vrijednosti koje izviđački pokret predlaže kao osnovu za život pojedinca.

Svaka mlada osoba kada odluči pristupiti Pokretu, izgovara pred grupom vršnjaka zavjet, čime donosi svjesnu i dobrovoljnu odluku o prihvatanju izviđačkih zakona i preuzima odgovornost za izvršenje te odluke kroz lični trud (“najbolje što može”). Čin davanja zavjeta pred vršnjacima ne samo da ličnu obavezu čini javnom, već također imbolizira i društvenu obavezu prema drugim članovima skupine. Davanje zavjeta je zato prvi simbolični korak u procesu samoobrazovanja.

Zakoni i zavjet smatraju se jednim elementom jer su usko povezani.

Obećanje poletaraca

Obećavam da ću voljeti svoju domovinu,
da ću tragati za najvećom istinom i ljubavlju,
da ću dobro učiti, biti vrijedan i
da ću svaki dan učiniti dobro djelo.

Zakoni poletaraca

 1. Poletarac je pošten.
 2. Poletarac pomaže drugima.
 3. Poletarac je vrijedan.

Zavjet izviđača

Dajem časnu riječ,
da ću čuvati svoju domovinu,
da prihvatam duhovnu stvarnost i da ću tragati za njenim punim značenjem,
da ću pomagati drugima i
da ću živjeti i raditi po izviđačkim zakonima.

Zakoni izviđača

 1. Izviđaču je čast da mu vjeruju.
 2. Izviđač je odan.
 3. Izviđač je koristan, nesebičan i pomaže drugima.
 4. Izviđač je svima prijatelj i brat svakog drugog Izviđača.
 5. Izviđač je učtiv.
 6. Izviđač upoznaje prirodu, voli je i čuva.
 7. Izviđač poštuje svoje roditelje i odrasle.
 8. Izviđač je vedar i društven.
 9. Izviđač je štedljiv i vrijedan
 10. Izviđač je čist u misli, riječi i djelu.

Simbolični okvir

U izviđačkom pokretu, simbolični okvir je skupina simbola koji predstavljaju obrazovnu ponudu izviđačkog pokreta određenoj dobnoj skupini. Cilj ovog simboličnog okvira je izgradnja stvaralačke mašte, smisla za pustolovinama, kreativnost i inventivnost mladih, na način koji potiče njihov razvoj, pomaže im poistovjetiti se sa smjerom razvoja i vrijednostima koje naglašava izviđački pokret, te potiče povezivanje i solidarnost unutar skupine.

Priroda

Pojam „priroda“ odnosi se na prirodni okoliš – šuma, ravnica, more, planina, pustinja – za razliku od umjetno stvorenih okruženja, kao što su školska dvorišta, uređeni kampovi s betoniranim prilazima i -napučeni gradovi. Priroda se odnosi i na ono što Baden-Powell opisuje kao “skladnu cjelinu beskonačnog, povijesnog i mikroskopskog”, te čovjekovog mjesta u njoj.

Priroda je večni izazov za ljude zbog toga što pruža beskonačne mogućnosti. Život u prirodi je značajan pre svega iz razloga što se izviđači uče pravim vrednostima i imaju mogućnosti kako fizičkog tako i društvenog, intelektualnog, duhovnog razvoja, kao i razvoja karaktera. U današnje vreme, ovaj metod je naročito značajan, kada članovi uglavnom žive u urbanim mestima, prvenstveno radi očuvanja njihovog zdravlja, ali i razvoja ekološke svesti.