Iza nas je još jedan JOTA-JOTI vikend. I ove kao i prethodnih godina Savez izviđača Grada Zenice je uzeo učešće u ovoj akciji koja se obilježava u cijelom izviđačkom svijetu.

Ovogodišnji JOTI (Jamboree on the internet) u Zenici je održan u prostorijama Saveza izviđača Grada Zenice gdje su članovi imali priliku prije svega da komuniciraju i razmjenjuju iskustva sa izviđačima iz cijelog svijeta preko aplikacije scoutlink, te da učestvuju u slaganju JamPuzle koja je standardna aktivnost u skolpu JOTI-ija a koju organizuje WOSM. Pored toga ove godine su aktivnosti osvježene uvođenjem skype razgovora sa izviđačkim grupama, te uvođenjem pračenja uživo cijelog dana preko aplikacije ustream. Sve ove aktivnosti za rezultat su imale 120 učesnika koji su ostvarili 325 kontakata sa 46 država iz cijelog svijeta. Države s kojima smo najčešće razgovarali su Norveška, Švedska, Švicarska i Njemačka, dok su nama najzanimljivije bile one jako rijetke kao što su Zimbabve, Bangladeš, Filipini ili Egipat.

JOTA je kao i svake predhodne godine održana u našem domu na Smetovima, te su sa nama i ove godine bili članovi kluba radioamatera koji su nam olakšavali komunikaciju sa svijetom. Pored komunikacije putem radio veze članovi su imali zadatak da po grupama osmisle Flash mob koji će biti prezentiran kako bi promovisali našu organizaciju i privukli nove članove. Naših 20 učesnika na ovoj aktivnosti uspjelo je uspostaviti 20 veza sa učesnicima JOTA-e iz cijelog svijeta.