Svečanom ceremonijom danas je otvoren ljetni interetnički kamp za mlade „Jedan svijet“, Kozara 2021 u organizaciji Saveza izviđača grada Zenica i Odreda izviđača „Dr. Mladen Stojanović“ iz Prijedora.  

Nakon pomjeranja aktivnosti projekta zbog COVID 19 pandemije, ovo ljeto nastavljamo naš zajednički poduhvat sa šestodnevnim aktivnostima u kojima  učestvuju planinke i izviđači iz Prijedora i Zenice.
Ciljna skupina su djeca i adolescenti uzrasta od 10 do 18 godina, a realizaciju kampa pomažu strariji volonteri, članovi izviđačke organizacije. 

Glavni dio aktivnosti odvijat će se na obroncima Kozare, Debelom brijegu, a planirana su i dva jednodnevna izleta na obližnje prirodne bisere: Bobijaško oko i vopad Blihe, te Kapelu. Učesnici kampa uživat će u raznolikom programskom sadržaju i predivnoj kozarskoj prirodi. Aktivnosti će biti realizovane primjenom metode vršnjačke edukacije u skladu sa metodama i principima Svjetske organizacije izviđačkog pokreta. 

Interetnički izviđački ljetni kamp na Kozari jedna je od aktivnosti Projekta „Jedan svijet“, finansijski podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, te gradova Prijedori Zenica. Ocjenjujući prethodne projekte izuzetno uspješnim, Ambasada SAD-a postala je naš dugogodišnji partner, te pomogla realizaciju projekata „Jednostavno izviđaštvo“, „Stvaramo bolji svijet“, „Izviđači to mogu“, „Glasnici budućnosti“, „Savršen svijet“ i „Jednostavno prijatelji“. Cilj interetničkih aktivnosti kroz sve projekte jeste razmjena i druženje mladih iz oba bosanskohercegovačka entiteta, promovisanje ravnopravnosti među polovima, volonterizma, timskog rada i vršnjacke edukacije, te uključivanje roditelja u interetničke vannastavne aktivnosti djece i mladih.

Na svečanoj ceremoniji, nakon prigodnog programa, gostima i učesnicima su se obratili predsjednik Saveza izviđača grada Zenica Edin Šarić, starješina Odreda izviđača “Mladen Stojanović” Prijedor Ernest Badnjević i gradonačelnik grada Prijedora Dalibor Pavlović.
Ovom prilikom se gradonačelnik Prijedora posebno zahvalio predstavnicima Ambasade SAD-a  i Gradu Zenici jer su prepoznali i podržali partnerstvo sa izviđačima Prijedora.

Ispred Ambasade SAD-a učesnicimma se obratio zamjenik direktora Kancelarije u Banja Luci g-din Rami Blair.

Kamp je svečano otvoren izviđačkom pjesmom, himnom projekta “Mojoj planeti”, autorice Amire Ganić. 

Do narednih druženja na projektu koja nas očekuju ovog ljeta na Boračkom jezeru :  Festival izviđačke pjesme, interetnički susreti mladih između kampova I treninga na planiranju I pripremi buduće saradnje mladih lidera, izviđački pozdrav:

Z-D-R-A-V-O!