Od 29. do 31. 01. 4 predstavnika Saveza izviđača grada Zenica su posjetili izviđače u Sloveniji, općine Radlje ob Dravi, gdje su prisustvovali prijemu kod načelnika općine, gospodina Bukovnik Alana i zajedno sa njim posjetili jedinicu Roda Srebrna Reka, te uručili im poklone i pozdrave izviđača Zenice. Ova posjeta je održana na poziv domaćina kako bi se izvršila analiza i razmjena iskustava sa interetničkog kampa, te kako bismo vidjeli način realizacije projekata na evropskom nivou i razmotrili nove ideje za projektnu saradnju izviđača Slovenije i Bosne i Hercegovine.