Obavještavaju se svi članovi koji žele uzeti učešće na takmičenjima koja su pred nama:

1. “Konjuh planinom” Banovići
2. “Dani prijateljstva” Vareš

da se jave štabovima svojih odreda radi evidentiranja i kompletiranja ekipa.

Obrazac za prijavu ekipe i propozicije takmičenja “Konjuh planinom”:
Propozicije “Konjuh planinom 2016”  Prijava za takmičenje “Konjuh planinom 2016”

Izviđački pozdrav.
Načelstvo SIGZE