JedanSvijet #OneWorld #InteretničkiLjetniKamp2020

… pripremne aktivnosti za Interetnički ljetni kamp Boračko jezero, 19 – 21.06.2020.

Nakon potpisivanja ugovora za projekat JEDAN SVIJET, sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, izviđači Zenice su se zbog izazova koje će stanje pandemije COVID 19 postaviti pred nas tokom organizacije predstojećeg kampa aktivirali kako bi prostor i lokaciju kampa prilagodili zahtjevima i preporukama nadležnih kriznih štabova i Ministarstva zdravstva. Programming team izviđača Prijedora se priključio navedenoj aktivnosti.

Zbog globalnog stanja pandemije COVID 19, propisanih mjera i preporuka, realizacija predstojećeg interetničkog kampa predstavlja dodatni izazov ali i odgovornost prema učesnicima. Članovi Saveza izviđača grada Zenica sa predstavnicima izviđača iz Prijedora su organizovali ovu pripremnu aktivnost kako bi sagledali sve mogućnosti radi adekvatne pripreme aktivnosti kampa uz povećanu zdravstvenu zaštitu svih učesnika.
Tokom produženog vikenda, odrasli instruktori su zajedno sa adolescentima i mladima aktivno učestvovali u slijedećim aktivnostima:

  • čiščenje i dezinfekcija lokacije na kojoj će biti održan ljetni interetnički kamp
  • čišćenje i dezinfekcija smještaja za učesnike predstojećeg ljetnog interetničkog kampa
  • sastanci programming timova Zenice i Prijedora
  • rad na nacrtu program i radionica predstojećeg ljetnog interetničkog kampa
  • obilazak dodatnih lokacija za radionice teambuildinga koje će se držati na otvorenom prostoru u slučaju pogoršanja situacije COVID 19
  • primjena preporučenih mjera tokom pandemije tokom pripreme, planiranja , organizacije i realizacije aktivnosti
    ( higijena, čuvanje distance)

Poseban izazov nam je predstavljalo obezbjeđenje prevoza ( duplo veći kapacitet nego broj učesnika) , te angažman dodatnog medicinskog osoblja na osnovu preporučenih i važećih mjera,te nam je ovo bio odličan test za buduće planiranje i nastavak projektnih aktivnosti

28 adolescenata i mladih uz podršku 24 odrasla zbog sigurnosnih mjera situacije COVID 19 je učestvovalo u aktivnostima. 704 volonterska sata su provedena tokom realizacije aktivnosti.