Osvanuo je još jedan sunčan, ljetni dan u našem kampu. Obilježile su ga mnogobrojne aktivnosti od kojih su u centru pozornosti bile radionice koje su vodili naši vrijedni moderatori.

Radionice su vaspitno-obrazovnog kao i zabavnog karaktera. Radionica pod nazivom „Multi-inter-kulti“ je imala za cilj upoznavanje sa kulturom i obilježjima raznih zemalja kao i razvijanje poštovanja prema drugim kulturama. Druga radionica pod sloganom“Jednake šanse“ omogućila je da kroz (ne)uspjeh u zadacima samostalno otkriju na kakve prepreke nailaze osobe sa određenim poteškoćama kao i kako se u određenim trenucima te osobe osjećaju. Djeca su vrlo lako povezala prepreke na poligonu sa preprekama u životu te je radionica zaključena  diskusijom u kojoj su učesnici pokazali na koji način bi oni stvorili svima jednake šanse.

Pored radionica učesnici su uživali i u čarima našeg adrenalinskog parka.

Za kraj jednog napornog dana uslijedio je dugo očekivani odmor uz logorsku vatru i puno smijeha koji je odjekivao kampom i nakon povečerja.