Kamp izviđača Zenice sa održivim izvorima energije!

Sa radošću vas pozivamo ispred da u srijedu, 19.09.2018. godine sa početkom u 12 sati, prisustvujete ceremoniji primopredaje 15 solarnih panela sa pratećom opremom u izviđačkom centru na Boračkom jezeru uz prisustvo delegacija gradova Galsenkirchen i Zenice.

VIŠE O PROJEKTU

„Solarbrücke Gelsenkirchen – Zenica” – “Solarni most Gelsenkirchen – Zenica” Projekat interkomunalne suradnje- “aGEnda 21”

Gradovi Gelsenkirchen i Zenica su partneri /gradovi prijatelji/ već 49 godina. Cilj ovog partnerstva je razmjena i prenos znanja između dva grada i obuhvatao je vrlo različite teme iz oblasti kulture, ekonomske saradnje, sporta , nevladinih organizacija /NVO/ . U sklopu aktivnosti održivosti Grada Gelsenkirchen je pilot projekat “ Komunalnog partnerstva održivosti” ukljućio Zenicu i zajednički su intezivirali suradnju u sklopu ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda / SDG-s/

Cilj projekta je primjer provedbe Agende 2030 i njezine primjene na pojedinim lokalnim razinama
Projekat je započeo u januara 2017. U roku od godinu dana dva grada su razvila zajedničke ideje za provedbu Agende 2030. Postavljen je cilj pružanja kvalitetnijeg obrazovanja u oba grada s ciljem podizanja svijesti održivosti. Plan projekta je izgraditi “solarni most”

Solarni moduli koji su demontirani sa autobuske stanice u Gelsenkirchen će bit ponovo instalirani u Gelsenkirchenu i Zenici na lokacijama: Gelsenkirchen / dvorac za djecu Nienhausen/, Zenica – Savez izviđača grada Zenica, izviđački centar Boračko jezero. Djeca i mladi oba grada će kroz prateće mjere osposobljavnja i praktičan pristup SDG-i, tako zajednički podržati održivi urbani razvoj.

Do kraja 2018 godine mreža učesnika u Gelsenkirchenu i Zenici će raditi na provedbi projekta.

Delegacija Grada Gelsenkirchen će od 17-20.09. 2018 godine, boraviti u Zenici i obaviti razgovore sa lokalnom zajednicom , UNZE , sportskim Savezom i NVO . Već u srijedu 19.09 u izviđačkom centru na Boračkom jezeru sa počektom u 12 sati bit će izvšena ceremonija zvanične primopredaje 15 solarnih panela sa pratećom opremom.

Ceremoniji na Boračkom jezeru će prisustvovati delegacije gradova Gelsenkirchen i Zenica i 60 članova Saveza izviđača grada Zenica

Zahvaljujemo se gradovima Gelsenkirchen i Zenica koji su našu organizaciju prepoznali kao ekološki osvještenu i uključili nas u realizaciju i implemtaciju projekta “aGEnda 21” te nam omogućili da naš izviđački centar među prvima zakorači u centre za mlade sa izvorima održive energije .